Kreiranje prve virtuelne mašine programom VirtualBox 5.2 – Korak po korak objašnjenje

Virtuelne mašine predstavljaju odličan način za instalaciju i testiranje različitih verzija operativnih sistema bez negativnih posljedica po postojeći host sistem ili “fizički” računar. Također, su i pogodne za instalaciju, testiranje kao i upotrebu različitih programa i njihovih verzija bez pojedinačne instalacije i deinstalacije programa na host sistemu. Ista ili različita verzija programa može se u…

Preuzimanje i instalacija VirtualBox 5.2 programa

VirtualBox predstavlja jedan od najboljih besplatnih programa za kreiranje, konfigurisanje i administraciju virtuelnih mašina. Predstavlja odlično rješenje za IT administratore i druge korisnike i eksperte iz oblasti informacionih tehnologija, jer omogućava instaliranje i testiranje raznih verzija podržanih operativnih sistema i programa, kreiranje, konfigursanje i rad u virtuelnom mrežnom okruženju, kreiranje virtuelnih hard diskova, pokretanje i rad…

VirtualBox 5 – Podržani host i guest operativni sistemi

Host sistem ili host računar predstavlja fizički računar na kojem je instaliran operativni sistem, bilo da se radi o Microsoft Windows operativnom sistemu ili nekom drugom operativnom sistemu. Host operativni sistem je operativni sistem koji se instalira na host sistemu ili host računaru, odnosno na fizičkom računaru na kojem se instalira i VirtualBox program. Slijedeća slika…

Objašnjenje osnovnih pojmova koji se koriste u VirtualBox programu

VirtualBox je program za kreiranje, konfigurisanje i administraciju virtuelnih mašina. Virtuelne mašine predstavljaju odličan način za instalaciju i testiranje različitih verzija operativnih sistema bez negativnih posljedica po postojeći host sistem ili “fizički” računar. Također, su i pogodne za instalaciju, testiranje kao i upotrebu različitih programa i njihovih verzija bez pojedinačne instalacije i deinstalacije programa na host…

Instalacija Lubuntu Linuxa – Korak po korak objašnjenje instalacije operativnog sistema u virtuelnoj mašini

Lubuntu je distribucija Linux operativnog sistema koja je sistemski nezahtjevna i zauzima veoma malo sistemskih resursa. Idealna je za starije računare ili računare sa slabijim hardverom. U korištenju je izuzetno brz, a sadrži sve potrebne programe koji se najčešće koriste. Kao primjer koliki su hardverski zahtjevi za ovaj operativni sistem, može se navesti usporedba za…

Instalacija CentOS Linuxa – Korak po korak objašnjenje instalacije operativnog sistema u virtuelnoj mašini

CentOS Linux je operativni sistem odnosno distribucija Linuxa koja je izuzetno stabilana, brza i konfigurabilna. Bazirana je na derivaciji Red Hat Enterprise Linuxa. U ovom primjeru ću pokazati instalaciju CentOS operativnog sistema u virtuelnoj mašini. Navedeni operativni sistem ću preuzeti www.centos.org sajta, a program sa kojim ću kreirati virtuelnu mašinu će biti VirtualBox koji predstavlja najbolji besplatni proram za…

Instalacija Fedora 25 Linuxa – Korak po korak objašnjenje instalacije operativnog sistema u virtuelnoj mašini

U ovom primjeru ću pokazati instalaciju Fedora 25 distribucije Linux operativnog sistema u virtuelnoj mašini. Fedora Linux ću preuzeti sa www.getfedora.org sajta klikom na Download Now link u WORKSTATION kategoriji operativnog sistema i izborom 64-bitne ili 32-bine verzije u Other Downloads kategoriji. Program za kreiranje virtuelne mašine na koju ću instalirati navedeni operativni sistem će biti VirtualBox 5 kojeg ću preuzeti sa www.virtualbox.org sajta.  Nakon kreiranja viretuelne mašine prelazi se…