Instalacija Fedora 25 Linuxa

U ovom primjeru ću pokazati instalaciju Fedora 25 distribucije Linux operativnog sistema u virtuelnoj mašini. Fedora Linux ću preuzeti sa www.getfedora.org sajta klikom na Download Now link u WORKSTATION kategoriji operativnog sistema i izborom 64-bitne ili 32-bine verzije u Other Downloads kategoriji. Program za kreiranje virtuelne mašine na koju ću instalirati navedeni operativni sistem će biti VirtualBox 5 kojeg ću preuzeti sa www.virtualbox.org sajta.  Nakon kreiranja viretuelne mašine prelazi se…

Konverzija host sistema u virtuelne mašine

Host sistem odnosno fizički računar na kojem je instaliran Windows, Linux ili Mac operativni sistem može se konverktovati u virtuelnu mašinu i pokrenuti kao virtuelna mašina u programima za virtualizaciju kao što su VMware, Hyper-V, Parallels ili VirtualBox uz pomoć određenih alata za konverziju. Tri najbolja bespalatna alata za konverziju su: – VMware vCenter Converter (www.vmware.com)…

Instalacija CentOS Linuxa

CentOS Linux je operativni sistem odnosno distribucija Linuxa koja je izuzetno stabilana, brza i konfigurabilna. Bazirana je na derivaciji Red Hat Enterprise Linuxa. U ovom primjeru ću pokazati instalaciju CentOS operativnog sistema u virtuelnoj mašini. Navedeni operativni sistem ću preuzeti http://www.centos.org sajta, a program sa kojim ću kreirati virtuelnu mašinu će biti VirtualBox koji predstavlja najbolji…

Instalacija Lubuntu Linuxa

Lubuntu je distribucija Linux operativnog sistema koja je sistemski nezahtjevna i zauzima veoma malo sistemskih resursa. Idealna je za starije računare ili računare sa slabijim hardverom. U korištenju je izuzetno brz, a sadrži sve potrebne programe koji se najčešće koriste. Kao primjer koliki su hardverski zahtjevi za ovaj operativni sistem, može se navesti usporedba za…

Instalacija openSUSE Leap Linuxa

U ovom primjeru ću pokazati instalaciju openSUSE Leap operativnog sistema u virtuelnoj mašini, odnosno openSUSE Leap distribucije Linux operativnog sistema. Navedeni operativni sistem ću preuzeti sa https://www.opensuse.org/ sajta klikom na Install Leap link. Program za kreiranje virtuelne mašine na koju ću instalirati navedeni operativni sistem će biti VirtualBox kojeg ću preuzeti sa http://www.virtualbox.org sajta. –…

Instalacija SOLUS Linuxa

Solus predstavlja distribuciju Linuxa, odnosno operativnog sistema koja je nova i koja je nastala od nule, odnoso nije derivacija Ubuntu Linuxa ili Debian Linuxa. Posjeduje Budgie destop koji također nije derivacija nekih drugih operativnih sistema. Brz je u radu i na njega se mogu instalirati bilo koji drugi programi. Također je jednostavan za korištenje i…

9 načina za ubrzanje virtuelne mašine

Virtuelne mašine predstavljaju odličan način za instalaciju i testiranje različitih verzija operativnih sistema bez negativnih posljedica po postojeći host sistem ili “fizički” računar. Također, su i pogodne za instalaciju, testiranje kao i upotrebu različitih programa i njihovih verzija bez pojedinačne instalacije i deinstalacije programa na host sistemu. Ista ili različita verzija programa može se u…